cvด : "I've just logged on... สวัสดีจ้า"
cvด : "ห้าม! หายใจ ในประเทศไทย"
cvด : "พอๆ แล้ว กูห้ามแค่ สิบห้า วิ เพื่อ สั่งสอน ต่อไป เมง จะ โดนหนัก ขึ้น"
cvด : "คนติดคุกทั้งหลาย ตอนนี้ รู้สึกพอใจเป็นอย่าง ยิ่ง เพราะั พวกเขาเห็นว่า คนไทย ทั้งประเ้ทศ ก็ ไม่ต่างจาก พวกเขา ทั้งๆ ที่ไม่ได้ทำผิดอะไร แต่ เหมือน ติดคุ"
cvด : "นักโทษในคุกทุกคนพอใจที่คนไทยไม่ต่างจากพวกเขาคือขาดเสรีภาพจนสิ้น แล้วยังดิ้นรนหาข้าวปลากินกินเองทุกสามมื้อ"
cvด : "ก็ ไม่ต้องทำชั่ว ไม่ต้อง ทำดี อะไร อยู่กัน แบบ สงบๆ นะ ยังไง เราก็ ติดคุกด้วยกัน ทั้งประเทศ อยู่แล้ว"
cv : "แต่ถ้าอยากสบาย ก็ให้ ทำ ตัวชั่วๆ ให้ติดคุกไป จะได้ ไม่ต้องหาข้าวกินเอง อนาคต นักโทษจะถูกปล่อยออกมา ยึดครองประเทศ โอย น่ากลัวมากสำหรับ สาวๆ นักโทษจะบอก"
cv : "ผมข่มขืนใจคนทั้งประเทศ แต่ ผม ไม่ ทำร้าย ผู้หญิง นะครับ"
cv : "เอาหมู เมง เข้าคอกได้แล้ว"
บาป แดนเถื่อน : "I've just logged on... สวัสดีจ้า"
บาป แดนเถื่อน : "บ่นอะไรบ่นอะไรแต่เช้า"
บาป แดนเถื่อน : "I've just logged off... บ๊ายบาย"