หมอนข้าง : "บาย"
หมอนข้าง : "ใครอ่ะ"
หมอนข้าง : "งง"
หมอนข้าง : "เหมือนมาสั่งสอน"
หมอนข้าง : "คุ้นๆ เนอะ"
หมอนข้าง : "สมหน้า ตัวเอง"
หมอนข้าง : "ไปเถอะ ใครจะไปไหนก้อไป"
หมอนข้าง : "หมอนจะอยู่ตรงนี้"
หมอนข้าง : "รอตรงนี้"
หมอนข้าง : "รอ//สลอตแมตชีน"
หมอนข้าง : "ง่วงยัง"
หมอนข้าง : "หมอน ตาจะปิด"