ตรี.. : "แหะๆ"
Juxe : "I've just logged on... สวัสดีจ้า"
. : "I've just logged on... สวัสดีจ้า"
d : "I've just logged on... สวัสดีจ้า"
d : "บางครั้งกว่าเราจะรู้ความรักของแม่ที่มีให้เรามีมากแค่ไหน ก็ต่อเมื่อเรามีลูกเองนั่นแหละนะ"
d : "ทำได้แค่เป็นห่วงอยู่ห่างๆนะ โชคดี เด็กน้อย "
d : "I've just logged off... บ๊ายบาย"
ตรี.. : "- -*"
/ : "I've just logged on... สวัสดีจ้า"
/ : "juxe "
รัตตี้ : "I've just logged on... สวัสดีจ้า"
รัตตี้ : "ไม่รุ้จะกืนอะไรวันๆ "