หมูยอ 59 : "ทำไมต้องติด"
ตอบสิ : "ขอบคุนค่ะ"
หมูยอ 59 : "แค่ใส่ไว้ไม่ได้เหรอ"
ตอบสิ : "I've just logged off... บ๊ายบาย"
ขอพักร้อน : "เอ๊าา"
หมูยอ 59 : "ติดแน่นมั้ย เวลาจะใช้แกะยากป่าว"
ขอพักร้อน : "ไม่ยากแค่หยิบมาใช้"
หมูยอ 59 : "ติดด้วยรัย หยิบใช้ง่ายจัง"
ขอพักร้อน : "ไปนะ"
หมูยอ 59 : "ไปด้วย"
หมูยอ 59 : "I've just logged off... บ๊ายบาย"
ขอพักร้อน : "I've just logged off... บ๊ายบาย"