หมอนข้าง. : "มากกว่าเดิมอ่ะ"
เปล.. : "หายบ้างยัง"
เปล.. : "เอ้า"
หมอนข้าง. : "จ้อวมากๆ....ปวด cry"
เปล.. : "หมอเถอะ"
เปล.. : "ป่ะ ออก"
หมอนข้าง. : "ไปมา....วันนี้"
หมอนข้าง. : "ป่ะๆ"
เปล.. : "ออกมั้ย"
เปล.. : "ป่ะ"
เปล.. : "I've just logged off... บ๊ายบาย"
หมอนข้าง. : "I've just logged off... บ๊ายบาย"