หนุ่มเกาหลี : "ร...มันผิดผลาดตั้งแต่เมื่อไหร่"
หนุ่มเกาหลี : "ฉันควรที่จะต้องหลบหลีกความรักของเธอ"
หนุ่มเกาหลี : "ฉันจะต้องทำอย่างไร..."
หนุ่มเกาหลี : "ฉันคิดถึงเธอมากเพียงใดโดยที่เธอไม่รู้"
หนุ่มเกาหลี : "ฉันเฝ้าแต่ภาวนาหวังว่าอย่าให้เธอตกหลุมรัก"
หนุ่มเกาหลี : "ขออย่าให้เป็นเธอเด็ดขาด"
โทนี่ : "เทสสสสสส"
หนุ่มเกาหลี : "ถึงตอนนี้แล้วถ้าไม่ใช่เธอก็ไม่มีความหมายอันใด"
โทนี่ : "ตรูคนเดียวอีกละ5555555"
หนุ่มเกาหลี : "ถึงตอนนี้ฉันเองก็ช่วยไม่ได้ที่จะ...เธอ"
หนุ่มเกาหลี : "ความจริงที่ว่าจะต้องกำจัดเธอให้ออกไป"
หนุ่มเกาหลี : "แต่ถึงวันนี้แล้วมันช่าง… ยากลำบากซะยิ่งกว่า"