บรั่นดี : "มันอะไรแป้งฝุ่น5555"
<ออ> : "เคยช้ำบ้างไหมnotenote เสรี รุ่ง สว่าง "
รุ่นพี่ : "สวัสดี ทุกๆคนเลย ไม่เว้น"
<ออ> : "notenotehttps://www.youtube.com/watch?v=xa1hL7tmx5k"
แป้งฝุ่น : "บรั่นดี ดีคะ"
กาลครั้ง1 : ".........................read ปวดขา นอนไม่หลับค่ะ"
JINNY : "รุ่นพี่ กราบคะพวงมาลัย"
นอนมะหลับคับ : "ดีครับรุ่นพี่"
อารัก : "อ๋อ บลีอคไปแล้วเร๋อ"
โค้ชห่วย : "ความรู้ความสามารถในทางฟุตบอลมี แต่น้อย หมายถึงในแง่ของการฝึกสอน ผมถึงบอกเสมอหากจะพัฒนาฟุตบอลไทยตั้งแต่เริ่ม บีกินส์ฟุตบอล"
มู๋เฉิ่ม : "้เห้อออ"
อารัก : "รุ่นพี่kissssssss"