tumtooon : "ไอ้เอี้ยยย แม่กูเป็นหวัดเมงจัดยามาสะ แม่กู แดกละตาย ไอ้เยดเป็ด กู จะไปเยดแม่ เมง ไอ้หมอเอี้ยย ยยย"
tumtooon : "มันก็เลยไม่ติดตั้งโทรศัพท์"
ten : "I've just logged on... สวัสดีจ้า"
ten : "อยากุยด้วยจัง"
tumtooon : "พระเจ้าทรมานวันเดียว แต่กู ต้องทรมานอีกสามปี เต็มๆ กู ไถ่บาปให้พวกเมง นะ"
tumtooon : "สวด มาให้ กูด้วย แผ่เมตตา มาให้กู ให้ พลังกับกู ด้วย นะ กู จะ สู้ กับไอ้ดิ๊ก"
tumtooon : "สาวกธรรมกาย ... สวด พลังจิต มา เติมพลังให้ cv ด้วยนะ flower"
tumtooon : "แฟนขับ cv ทั้งหลาย ส่งจิต มานะ มาให้ กำลังใจกันด้วย นะ คืนนี้"
tumtooon : "ทำแบบ ต่อเนื่อง นะ สามปี ทำให้ได้มั้ย ทำนะ"
tumtooon : "วันละ สามวินาที ท่องคำนี้ cv หายดีนะ"
tumtooon : "cv หายดีนะ ทุกคืน นะ ก่อนนอน สามวินาที cv หายดีนะ"
บ่าวแนว : "I've just logged on... สวัสดีจ้า"