za za za : "I've just logged on... สวัสดีจ้า"
za za za : "I've just logged on... สวัสดีจ้า"
za za za : "นอนไม่หลับ"
za za za : "ขอให้ภูผาเจอเว็บนี้ด้วยเถอะ"
za za za : "ก็ไม่รู้ช่องทางไหนที่ทำให้เจอได้"
za za za : "เพี้ยง"
za za za : "ดาวในดวงใจnote"
za za za : "มีดอกไม้มาฝากnote"
za za za : "ใต้ร่มเย็นnote"
za za za : "การเริ่มต้นสิ่งใหม่แม่มีนจะยาก แต่ทุกคนก็ต้องเริ่ม"
za za za : "เดินไปด้วยความหนักแน่นและมั่นคง"
za za za : "ถ้าภูผาบังเอิญผ่านมา แล้วเจอ อยากบอกว่าคิดถึง ดีใจที่ได้คุยเสมอ ดีใจที่มีเธอเป็นเพื่อน"